Skapa en hemsida – Del 1 – Installera/Konfigurera WAMP

Innan vi börjar så rekommenderar jag att du laddar ned en bra textredigerare. Jag själv kommer att använda mig av Sublime Text, vilket är helt gratis. Andra redigerare som jag kan rekommendera är t.ex Notepad ++, som också är helt gratis.

Ett annat program som du kommer att behöva är Wampsom är en utvecklingsplatform där Apache, MySQL och PHPMyadmin inkluderas. Apache, som är en serverplatform, är ett krav för att du ska kunna visa dina PHP-filer i en webbläsare. MySQL används för att lagra informationen på din hemsida, och PHPMyAdmin är ett webbgränssnitt som används för att administrera MySQL databasen.

I dessa guider kommer vi att använda oss av WAMP, därav föreslår jag att du installerar WAMP med standardinställningarna för att enklast följa mina instruktioner.
När du har installerat WAMP kommer du att se en ikon nere vid klockan på din dator där du kan hantera inställningarna för programmet.

OBS: Har du problem att få WAMP att fungera (Ikonen är röd istället för grön) så kan det vara så att andra tjänster på din dator krockar med WAMP/Port 80. För att åtgärda detta bör du testa att stänga av andra program du har igång (Skype är ett av de program som brukar krångla tillsammans med Wamp). Använder du Windows 10 så kan du även behöva stänga av World Wide Web Services på din dator, alt byta port i Apache.

Nu ska vi ställa in Apache

  1. Gå till C:\wamp\www\ och skapa en ny mapp för din hemsida. Vi kommer använda mappnamnet ”sida” för dessa guider. Denna mapp kallas för rootmapp.
  2. Vänsterklicka på WAMP-ikonen och välj httpd.conf under fliken Apache
  3. Sök efter Documentroot och ändra följande rader

Från: 
DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/"
<Directory "${INSTALL_DIR}/www/">

Till:
DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www/sida"
<Directory "${INSTALL_DIR}/www/sida">

Nu ska vi ställa in en virtuell värd i Apache

  1. Vänsterklicka på WAMP-ikonen och välj httpd-vhosts.conf under fliken Apache
  2. Radera all text och klistra in texten nedan, och spara sedan

<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
ServerAlias localhost
DocumentRoot c:/wamp/www/sida
<Directory "c:/wamp/www/sida">
Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>

För att ändringarna vi nu gjort ska börja gälla måste du vänsterklicka på WAMP-ikonen och välja Restart All Services

Vad vi nu gjort är att vi har talat om för vår serverplatform vilken mapp som skall vara vår rootmapp, där hemsidan kommer att skapas. Vi har också talat om för servern att den skall tillåta alla att besöka sidan, samt valt att sidan skall använda sig av port 80.

Om du vill att andra ska kunna besöka din sida medan du hostar den från din egna dator så måste du öppna portar i din brandvägg, detta är inget som vi kommer att gå igenom i denna guide dock.

För att nu testa om din webserver fungerar kan du göra följande:

  1. Öppna en textredigerare och, på en blank sida, skriva Hello World
  2. Spara din fil med namnet index.php i din rootmapp
  3. Öppna valfri webbläsare och skriv localhost i adressfältet

Har du följt denna guide till punkt och pricka skall du nu se en helvit sida med texten Hello World

Detta var allt för att ställa in din serverplatform. Du kan nu komma igång med kodningen av din hemsida på riktigt.