Skapa en hemsida – Del 3 – MySQL/PHPMyAdmin

Vi har nu skapat en fin grund till vår sida och vi är nästan redo att börja koda funktionerna för inloggning och nyheter.

Innan vi börjar med detta måste vi dock skapa en databas för att lagra våra nyheter och medlemmar i.

Gör såhär

Skapa Databas

 1. Knappa in localhost/phpmyadmin/ i din webbläsare
 2. Logga in med användarnamnet root (ingen lösenord behövs)
 3. Klicka på fliken databaser och knappa in ett namn under skapa databas (i detta exempel döper jag databasen till sida)
 4. Klicka på knappen skapa
 5. Databasen har nu dykt upp i listan till vänster, klicka på den för att öppna databasen

Skapa Tabeller

Tabeller är som sektioner i din databas. Man skapar olika tabeller för olika typer av lagring. Vi kommer att skapa en tabell för medlemmar och en för nyheter.

De tabeller vi ska skapa kommer att se ut såhär:

Skapa tabellen för användare

 1. knappa in users som namn under Skapa Tabell och knappa in 6 i fältet för Antal kolumner, klicka på kör
 2. knappa in id, name, username, password, registerdate och admin som namn för de olika fälten
 3. under typ ska du välja den typ som du ser på bilden här ovan för respektive rad (integer är detsamma som int)
 4. under Längd/Värden ska du välja det som står inom paranteserna på bilden ovan, för respektive rad. (står inget så skall inget knappas in)
 5. för den första raden, id, ska du nu bocka i checkboxen A_I (auto increment) och klicka på kör i dialogrutan som dyker upp.
 6. för den sjätte raden, admin, ska du nu välja alternativet som definerat under standardvärde. Knappa in ”0” (noll, utan citattecken) i rutan som dyker upp
 7. Klicka på spara

Skapa tabellen för nyheter

 1. knappa in news som namn under Skapa Tabell och knappa in 5 i fältet för Antal kolumner, klicka på kör
 2. knappa in id, topic, content, postdate och poster som namn för de olika fälten
 3. under typ ska du välja den typ som du ser på bilden här ovan för respektive rad (integer är detsamma som int)
 4. under Längd/Värden ska du välja det som står inom paranteserna på bilden ovan, för respektive rad. (står inget så skall inget knappas in)
 5. för den första raden, id, ska du nu bocka i checkboxen A_I (auto increment) och klicka på kör i dialogrutan som dyker upp.
 6. Klicka på spara

Förklaringar

Auto Increment betyder att kolumnen kommer att fyllas i automatiskt med ett nummer. Numret kommer att stiga för varje gång en rad läggs till i tabellen. D.v.s, den första användaren kommer att få id 1, den andra får id 2, osv..

Varchar står för variable character field och innebär att ett textstycke kommer att sparas i denna kolumn

Integer (int) innebär att nummer kommer att sparas i denna kolumn

date innebär att ett datum kommer att sparas i kolumnen

text innebär att en längre text kommer att sparas i denna kolumnen

Lägg till en användare

Innan vi kan gå vidare och skapa inloggningsformuläret ska vi manuellt lägga till en användare i databastabellen users för att ha en användare att testa logga in på.

Gör såhär:

  1. Gå in på tabellen users och klicka på fliken lägg till
  2. knappa in följande som Värde för respektive radid: (ingenting)
   name: (Knappa in ditt namn)
   username: admin
   password: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 (detta är ett md5 hashat lösenord som motsvarar ”password”, mer om md5 kommer senare)
   registerdate: (lämna tomt)
   admin: 1
  3. för den femte raden, registerdate, ska du välja CURRENT_DATE under funktion
  4. Klicka på Kör

Lägg till en nyhet

Innan vi kan gå vidare och skapa nyhetsfunktionerna ska vi manuellt lägga till en nyhet i databastabellen news

Gör såhär:

  1. Gå in på tabellen news och klicka på fliken lägg till
  2. knappa in följande som Värde för respektive radid: (ingenting)
   topic: Hello World
   content: Min allra första nyhet
   postdate: (ingenting)
   poster: 1
  3. för den fjärde raden, postdate, ska du välja CURRENT_DATE under funktion
  4. Klicka på Kör

Vi är nu klara med vår databas och kan gå vidare för att skapa funktionerna på vår hemsida för att behandla informationen som sparas i databasen.